Cho Thuê xe Việt Nam – Hà nội , TP HCM | Chuyên thuê xe du lịch,lễ hội.Cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ.0915647111

Cho Thuê xe Việt Nam – Hà nội , TP HCM | Chuyên thuê xe du lịch,lễ hội.Cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ.0915647111

Cần thuê xe vui lòng gọi
Hotline 1

0915.647.111

Hotline 2

0916.708.483

Hotline 3

01266 121 368

THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2017
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
đen
Giá thuê:
1.500.000đ/ngày
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2017
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
bạc
Giá thuê:
1.200.000đ/ngày
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2017
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
đen
Giá thuê:
1.500.000đ/ngày
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2017
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
bạc
Giá thuê:
1.200.000đ/ngày
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
35 chỗ
Màu xe:
Trắng
Giá thuê: